بنام خدا

فدراسیون بین المللی هنرهای رزمی به ریاست استاد علیرضا فرساد از تمامی اساتید،مربیان،پیشکسوتان و قهرمانان دعوت به عمل می آورد تا عضو فدراسیون شوند.

خدمات این فدراسیون برای تمامی بنیانگذاران سبک ها و انجمن ها و سازمان ها بسیار زیاد است و از تمامی شما عزیزان دعوت میکنم و برای پرسش های خود با ما تماس بگیرید.

EMAIL:SALAREZEYNAB@YMAIL.COM